Wanneer Koning Arthur en Guinevere na hun huwelijk hun intrede nemen in Camelot vliegt plots een raaf de burcht binnen.  Merlijn herkent in het dier een boodschap van Gwenleod, een heks die de ondergang van de Ronde Tafel gezworen heeft.  Johan neem pijl en boog ter hand en schiet het dier neer.

Modred raapt de dode raaf op en stelt voor dat hij het dier voor de voeten van Gwenleod zal werpen, zodat ze weet dat de ridders van Koning Arthur haar niet vrezen.