Het is onduidelijk wat de werkelijke naam van deze dam is.  Volgens Rik zou Narcis omwille van haar zwarte kledij Zwarte Naris worden genoemd.  In De wederopstanding wordt echter gezegd dat haar werkelijke naam 'Isabelle de Lagverre' is.  Zwarte Narcis is bezeten in haar zoektocht naar de geheime bibliotheek van Illumis.  Ze laat daarvoor zelfs waarzeggers en voorspellers aanrukken en deinst er niet voor terug om hen desnoods te ontvoeren.

Zo liet ze ook de moeder van Lorrie en Rik gevangen nemen omwille van haar bijzondere gaven.  Uiteindelijk leiden de kinderen haar ongewild naar de geheime bibliotheek waar ze de toverboeken gebruikt om haar macht uit te breiden.

De Rode Ridder, die de kinderen bijstond, grijpt echter in en vernield het toverboek waaruit ze haar kracht put.  Met een immense explosie lijkt Zwarte Narcis om het leven te komen.

Wonder boven wonder weet de dame het te overleven.  Wanneer Rik en Lorrie een tijd later de ruïne van het kasteel onderzoeken, komt de tovenares vanonder het puin gekropen.  Haar toverkunsten hebben haar onsterfelijk gemaakt.  Samen met Boris, haar laatste getrouwe, neemt ze twee kinderen gevangen.  Ook Johan, die het jonge tweetal is achterna gereisd, wordt gevangen genomen.

Wanneer Demoniah de Rode Ridder bij haar komt opeisen, is Johan met de kinderen echter ontsnapt.  Samen met haar nieuwe bondgenote zet Zwarte Narcis de achtervolging in.  Door de toverkracht van Illumis' perkamenten en Johans zwaard, worden beide dames naar de ondergrond gestuurd.