Didier Boggs baadt de herberg in het dorp naast het kasteel van Zwarte Narcis uit.  Wanneer Johan er voor het eerst langs komt, denkt hij dat de Rode Ridder op zoek is naar het fortuin dat zich volgens een legende in het kasteel bevindt.  Wanneer Johan echter afrekent met de tiranieke Zwarte Narcis, trakteert Didier Johans gezelschap echter op een welgekomen maaltijd.

Als een van de enigen blijft Didier Boggs in de buurt van het vervallen kasteel wonen.  Tegen beter weten in waarschuwt hij schattenzoekers en plunderaars om het kasteel niet te betreden.  Kort daarop hoort hij telkens hun laatste kreten die vanuit het kasteel zijn tuin bereiken.

Wanneer ook Lorrie en Rik het kasteel opnieuw willen doorzoeken, tracht hij hen op andere gedachten te brengen, maar als het tweetal ondanks alles toch hun wil doordrukt, ontbreekt het de arme man aan moed om hen achterna te gaan.  Tot zijn grote opluchting ziet hij echter de Rode Ridder arriveren en zendt Johan achter de kinderen aan. 

Wanneer hij de volgende ochtend de herrezen Zwarte Narcis met haar soldaten haar kasteel ziet verlaten, besluit Boggs om een oogje in het zeil te houden en deze benden achterna te reizen.  Hierdoor vindt hij Johan en de twee kinderen, die uit het kasteel konden ontsnappen, terug.

Johan laat Lorrie en Rik onder bescherming van Didier Boggs achter.  Hij zal de kinderen naar hun moeder terugbrengen en de weduwe bijstaan.