De man blijft als enige trouw aan Zwarte Narcis wanneer ze tegen de Rode Ridder een grote nederlaag lijdt.  Met zijn immens kracht vermoordt hij elke indringer van haar kasteel en wacht op haar wederopstanding.  Lorrie en Rik, die het kasteel binnendringen op zoek naar magische perkamenten, worden door hem gevangen zet.  Wanneer even later ook de Rode Ridder het kasteel binnenstapt, wordt hij heel snel door de kolos overmeesterd.

Nadat de Rode Ridder en de twee kinderen ontsnapt zijn, zet hij met het nieuwe leger van zijn meesteres de achtervolging in.  Johan heeft zich echter strategisch teruggetrokken en Boris ziet genoodzaakt om persoonlijk tussenbeide te komen.  Ook hij sneuvelt onder het zwaard van de Rode Ridder.

Lorrie vraagt nog aan de stervende waarom hij zich toch belangeloos inzette voor de tovenares, waarop Boris haar toevertrouwd dat hij op haar verliefd was.  Met zijn laatste adem brengt hij nog uit dat zijn echte naam niet Boris is.