Gaelle gaf zichzelf weinig kans gaf om met haar beperkte schoonheid aan een begenadigde man te geraken.  Ze verloofde zich met Jodoc, de plaatselijke molenaar.  In de schoonheid van haar oudere zus Franseza zag ze echter een grote opportuniteit.  Zodra Franseza gehuwd was, moest Jodoc de jonge bruidegom discreet aan zijn einde brengen.  Wanneer haar zus door huwelijkserfenissen alle panden in de streek zou bijeen geërfd hebben, zouden ze ook Franseza om het leven brengen en het hele patrimonium overerven.

Wanneer Jodoc maar net kon ontsnappen van een mislukte moordpoging op de Rode Ridder, vreesde Gaelle dat haar verloofde zijn mond zou voorbei praten.  Ze sneed hem de keel over en legde het mes in in zijn hand om de doen lijken alsof hij zelfmoord pleegde. Daarna trok ze naar het kasteel van Franseza.  Eerst schakelde ze de Rode Ridder uit om zich vervolgens een weg naar haar zus te zoeken.  Johan kwam gelukkig op tijd tussenbeide om een zustermoord te verijdelen.  In het eindgevecht tussen beide Gaelle en Franseza viel Gaelle in de dolk van haar zuster.  Met haar laatste krachten biechtte ze haar kwade opzet op.