Deze dienster vond Boidin, de kersvers echtgenoot dood terug toen ze verse linnen wou brengen.  Aanvankelijk dacht ze dat hij dronken in de gang zijn roes lag uit te slapen.  Wanneer de vreselijke waarheid echter doorsijpelde, schreeuwde de hele burcht wakker.