Deze inquisiteur speelde met graaf Lagriffe onder een hoedje om vermogende personen valselijk van ketterij te beschuldigen. De slachtoffers werden zonder eerlijk proces veroordeeld en op de brandstapel geplaatst.

Toen de Furiën tijdens schermutselingen een dolk verloren, rook graaf Lagriffe zijn kans schoon om zich zowel van de inquisiteur als van de Furiën te ontdoen. De inquisiteur werd met de dolk vermoord en zijn lijk werd in de vertrekken van Lagriffe achtergelaten. Wanneer de Furiën kort daarop bij de graaf inbraken, viel deze met zijn soldaten de kamer binnen en betrapte het drietal zogezegd op heterdaad.