Saxan was één van de belangrijkste handlangers van Malfrat de Wrange. Hij droeg het afgehakte hoofd van Lord Landwin met zich mee, achtervolgde Allis, sloeg Torn neer toen deze de ontvoering van zijn geliefde trachtte te beletten en sloeg de arme man een tweede keer neer bij een vruchteloze poging om haar te bevrijden. Van hem kwam ook het idee om de lijken van de Torn en zijn twee vrienden zwaar verminkt op spiesen aan de rand van het dorp te zetten. Wanneer hij door zijn meester wordt uitgestuurd om Allis te ontvoeren, gaat hij met het meisje er vandoor, terwijl zijn kompaan de Rode Ridder afleidt.