Het kind van Nele werd dood geboren. De plaatselijke dorpelingen hielden Allis hiervoor verantwoordelijk. Zij zou haar immers het boze oog gegeven hebben.