Algemene Informatie

Tekeningen

Scenario

Inkleuring

Uitgiftedatum

  • 6 september 2016

Samenvatting

 Allis, de uitverkorene die Johan naar Camelot moet brengen, werd door Malfrat de Wrange gevangengenomen. De roverhoofdman gebruikt haar om de Rode Ridder onder de duim te houden. Bij zijn plundertochten kan Malfrat een ridder van de Ronde Tafel immers goed gebruiken als vrijgeleide voor zijn verschrikkelijke daden. Het valt Johan zwaar om niet tussenbeide te komen wanneer dorpelingen worden mishandeld, maar hij kan niets ondernemen omdat hij daardoor Allis' leven in gevaar zou kunnen brengen. Tot het hem op een dag toch te veel wordt en hij alles op alles zet om de wrede schurken uit te schakelen.

Malfrat en de Rode Ridder voeren een verbeten strijd, maar als ze de torenkamer bereiken waar het meisje opgesloten zit, blijkt die leeg te zijn. Heeft Johan gefaald?

Met 'De uitverkorene' zetten het nieuwe duo Marc Legendre en Fabio Bono reeds een gecomplexeerde Rode Ridder neer die vanuit de Kruistochten zijn eigen kruis lijkt mee te dragen. In dit vervolg slaagt het tweetal er in om Johans persoonlijkheid nog gecompliceerder dan voorheen te maken. Aanvankelijk lijkt hij vrij onverschillig tegenover alles en iedereen te staan. Daarna is het alsof hij zich als een poppetje laat bespelen en even snel keer hij zich tegen tegen Malfrat en brengt op die manier ook het leven van Allis in gevaar.

Buiten de bevrijding van de jonge schone en de spectaculaire dood van enkele handlangers van Malfrat bevat het album helaas niet veel verhaallijn, maar het is duidelijk dat dit eigenlijk een overgangsverhaal is en de motor moet zijn om de tocht van Johan en Allis naar Camelot definitief op gang te trekken.
Op ons hierop te laten watertanden, stopt men bij de eerste druk van dit album een poster die een samenvatting van de verdere tocht voorstelt.

Het tekenwerk van Fabio ligt in de lijn van het eerste album. Helaas komt het door de duistere inkleuring of druk niet altijd tot zijn volle recht.
De stijl is uiteraard niet vergelijkbaar met eender welke voorganger. Fabio's talent valt echter onmogelijk te ontkennen.

Verwijzingen

Verhaalonderdelen

Personages

Locaties