Back to Top

Leopold Vermeiren

Denk even terug aan de tijd van de vroege middeleeuwen, toen er machtige heren leefden, die hun dagen doorbrachten met paardrijden, oorlogvoeren en op jacht gaan.  Het waren de arme mensen, de laten en de lijfeigenen, die al het werk moesten doen. Zij zwoegden van 's morgens tot 's avonds en kregen juist genoeg te eten om niet van honger te sterven.
Johan, een sterke jongeman, leefde ook in die tijd. Hij was een lijfeigene en behoorde toe aan ridder Oerold, een machtig heer.  Op zekere dag verliet Johan even zijn werk om een oude man te helpen, die ziek geworden was.  Ridder Oerold kwam daar toevallig achter en was zo kwaad dat hij Johan met zijn zweep bewerkte.  Om zich te beschermen greep Johan de zweep, met het ongelukkige gevolg dat ridder Oerold van zijn paard viel.  Hoewel Johan het niet met opzet gedaan had, zou hij daarvoor toch gedood worden.  Maar Johan zag zijn kans te vluchten en zocht beschutting in het woud.

Johan keerde niet terug naar zijn meester maar sloeg zichzelf tot ridder.  Voortaan zou hij ridder Johan zijn.  Hij droeg een rode wapenrok, vandaar zijn tweede naam: de Rode Ridder.  Hij koos een wapenspreuk: 'Steun voor de armen - Hulp in nood'.
Van dat moment af begon de Rode Ridder een leven vol avontuur en edelmoedige daden.

Eerst zou hij zijn aartsvijand, ridder Oerold, van een wrede hongerdood redden en werd hij zijn beste vriend.  Daarna redde ridder Johan een jongeman uit het moeras, op gevaar af er zelf in weg te zinken.  Die jongen heette Koenraad en werd zijn eerste schildknaap.

Na vele heldendaden in zijn eigen land, trok de Rode Ridder met de eerste kruistocht naar Jeruzalem.
En altijd en overal zal hij zijn wapenspreuk trouw blijven:

'Steun voor de armen - Hulp in nood!'

Leopold VERMEIREN, schrijver van De Rode Ridder

01. De Rode Ridder

Inhoudsoverzicht

02. De Rode Ridder overwint

Inhoudsoverzicht

De Sterke

 1. Zareb, de Turk
 2. Het gevecht
 3. Een nieuw gevecht

Jonkvrouw Hermelinde

 1. De verraderlijke pijl
 2. De Rode Ridder in de val
 3. De brandende boot
 4. De strijd op het water

De Rode Ridder overwint

 1. In de klem
 2. Een gevaarlijke beklimming
 3. Johan brengt redding
 4. Nogmaals de beer

Een paard op hol

 1. De koorddanser
 2. Johan ruikt onraad
 3. Zonder genade
 4. Schaakmat, rentmeester!

De verdwenen jonkvrouw

 1. Te laat!
 2. Het losgeld

De dodende rotsholte

 1. Een gevaarlijke onderneming
 2. De verstikkingsdood nabij
 3. De verdwenen schat
 4. Een vreemde ontknoping

03. In gevaar

Inhoudsoverzicht

De Rode Ridder in de vergeetput

 1. De gestolen documenten
 2. De Rode Ridder in de val
 3. In de vergeetput
 4. Het water stijgt

Koenraad in de val

 1. Koen is verdwenen
 2. Langs de onderaardse gang
 3. De aanval in de duisternis
 4. De hinderlaag

Hulp! De zwarte hond!

 1. Rudolf ontsnapt
 2. Vluchtte de zwarte hond?...
 3. De Rode Ridder vlucht
 4. Hehihoooooo!!!

Een moedige hond

 1. Wolven vechten...
 2. Inbrekers

Deen, de roofridder

 1. Moerassen
 2. De wraak
 3. Arme hond
 4. Koen op een dwaalspoor
 5. De blaffende hond

06. De Rode Ridder valt aan

Inhoudsoverzicht

Pakir, de blauwe valk

 1. Overvallen tijdens de slaap
 2. De verdovende rook
 3. De gevangen reus
 4. De tent valt in

Water! Water!

Sid Dalas, de reus

 1. De bewusteloze man
 2. Gevangen bij de Turken
 3. Onverwacht bezoek

De reuzenbeer

Rozengeur, de trouwe dienares

 1. Een kleine indringer
 2. Reus Dalas in gevaar
 3. Oude trouwe vriendschap

Recht is recht

 1. Een meesterlijk schot
 2. Vriend of vijand

Zo niet, heer Boudewijn!

 1. Lekkere vis
 2. Twist en tweedracht
 3. De uitval van de Turken

Brandende kruisen

 1. Woedende kruisvaarders
 2. Het witte reuzenkruis
 3. Tussen hemel en aarde

Boudewijn in de val

 1. De Rode Ridder verdwijnt
 2. Een tegen vijftig

07. Op de ijzeren brug

Omslag en illutstraties: Karel VERSCHUERE

Inhoudsoverzicht

Broedertwisten

 1. Kostbare hulp
 2. Slecht nieuws
 3. Broederstrijd
 4. De witte ruiters vallen aan

Een moeilijke taak

 1. De belegering van Artesie
 2. Kokende olie

Vliegende tonnen

 1. Vergiftigde waterputten
 2. De vliegende waterton
 3. De vliegende kruisvaarder
 4. De Rode Ridder waagt zijn kans
 5. Sha verlost

De ijzeren brug

 1. Mislukte stormloop
 2. Het plan van de Rode Ridder
 3. Bij de vijand
 4. De ketels branden

Ben Korre, de machtige

 1. Hali, de visser
 2. Zweepslagen

Johan, de witte haai

 1. Vreemde vissers
 2. Ben Korred keert weer
 3. Een drenkeling
 4. Onder water

Verwijzingen

 

08. In de brandende toren

Omslag en illutstraties: Karel VERSCHUERE

Inhoudsoverzicht

Ben Korred ontstnapt

 1. Omgekocht
 2. Gevangen
 3. Ploes, de verrader
 4. Halt, Ben Korred!

Het Schattenmeer

 1. Het vreemde lied
 2. Verdwenen in de waterval
 3. De sleutel van het geheim
 4. Zo lang er leven is...

Alleen in Antiochië

 1. Antiochië!
 2. De Rode Ridder dringt de stad binnen
 3. Angstige ogenblikken
 4. Nog een groene lichtpijl
 5. Ontdekt!

Het drijvend vuur

 1. Onvoorzichtige kruisvaarders
 2. Een brug bouwen
 3. Zal de brug branden?
 4. De strijd om de stenen brug

De brandende toren

 1. Een toren bouwen
 2. De vijand krijgt versterking
 3. Een nachtelijke aanval
 4. De toren brandt!

 

 

Verwijzingen

Extra informatie

 • Het boek wordt opgedragen aan al de vrienden uit de Esperanto-beweging in Vlaanderen.

09. In het berenhol

Inhoudsoverzicht

Een nieuwe opdracht

 1. De Rode Ridder sluipt naderbij
 2. In de schaduw van de vijand

Het gouden hart van de Rode Ridder

 1. Een nachtelijk avontuur
 2. Dirk overvallen
 3. Een edel gebaar

De holle pijl

 1. Een hinderlaag
 2. Alle tegenslag
 3. Ontsnappingspoging

Dreiz, de verklikker

 1. Neerstortend puin
 2. Zinkende boten
 3. Dreiz, de verklikker
 4. Dreiz krijgt een teken
 5. Gevangen in eigen kamp

In het hol van de leeuw

 1. Bij de vijand
 2. De rode pijl
 3. Een vreemde rechter
 4. Onverwachte ontmoeting
 5. Nieuwe moeilijkheden

De gevangene van Zwarte Beer

 1. Joessef verdwijnt
 2. Zoed is een trouwe dienaar
 3. Vaarwel, Joessef, mijn vriend

Verwijzingen

Extra informatie

10. De blauwe diamant

Inhoudsoverzicht

De uitgedroogde rivierarm

 1. Eerst overvloed, dan honger...
 2. De man met de ezel
 3. Lichtende tenten in de nacht
 4. De uitgedroogde rivier

De Schatten van de woestijnrover

 1. Tlid hinkt weg
 2. De schattenjacht

Ridder Rond

 1. De heer van Puy verliest zijn standaard
 2. Ridder Rond in actie

Hulo, de oud-zeerover

 1. De Grieken steken stokken in de wielen
 2. Er liggen wel vier schepen!
 3. Die sluwe ridder Rond
 4. Een beangstigende stilte
 5. Ridder Rond ontsnapt

De volgende nacht

 1. De Rode Ridder werd niet verwacht
 2. Dirk hoort iets in de nacht
 3. Bij de roeislaven
 4. Daar is kapitein Xenapolus!

De Rode Ridder en de blauwe diamant

 1. Het geheim van de gele mantel
 2. De gele mantel verdwijnt weer
 3. De blauwe diamant

Stropoppen branden!

 1. Falix, de hardvochtige!
 2. Ridder Rond redt Dirk
 3. De aanval op de tent
 4. Stropoppen branden!

Falix zint op wraak

Extra informatie

 • Het boek wordt opgedragen aan 'mijn vriend Maurits Peeters, dichter en schrijver voor de jeugd'.

11. Het gouden beeld

Inhoudsoverzicht

De Rode Ridder en het gouden beeld

 1. De gekwetste prins
 2. Het gouden beeldje
 3. Prins Sorajo
 4. Bij Digo, de zwijgzame
 5. Te laat!
 6. Een  nieuw spoor
 7. De achtervolging
 8. Nog juist op tijd

Willem met de bijl

 1. Ontmoeting
 2. Willem met de bijl windt zich op
 3. Een pijl voor Willem met de bijl
 4. Op het verkeerde spoor
 5. Betrapt!

Machtige Egyptenaren op bezoek

 1. Godfried van Bouillon vertoont zich weer
 2. Feest!

De Rode Ridder en het madonnabeeld

 1. Het straffende beeld
 2. Het beeld is verdwenen!
 3. Waarheen met het beeld?
 4. Hulp! Toverij!
 5. Aanval bij dageraad

Extra informatie

 • Omslag en illustraties: Karel VERSCHUERE
 • Het boek wordt opgedragen aan 'Rita en Patrick Schutyser, twee trouwe vriendjes van de rode ridder'.

12. In de storm

Uitgiftejaar: 1969

Inhoudsoverzicht

De nachtelijke storm

 1. Omgord het zwaard, Koenraad!
 2. Storm!
 3. De oude aanvalstoren
 4. De toren wankelt
 5. Zonder slag of stoot

Een wagen vol zilveren helmen

 1. Bebloede hoofden of zilveren helmen?
 2. De man met de rode fez
 3. Bij de Egyptenaren
 4. De gebroken as
 5. De smid knapt het op
 6. Verraderlijke wijn
 7. Ontsnappingspogingen
 8. Lesjit spant zijn net goed
 9. Luistervinken!
 10. Rond, de meester met het touw
 11. Zilveren helmen suizen door de lucht
 12. De laatste slag

De man met de rode fez

 1. De oude bedelaar
 2. Een onverwachte wending
 3. Een edel gebaar
 4. De tent met het vlaggetje
 5. Een touw om de voet
 6. De roep van de steenuil
 7. Noj, de schaapherder
 8. Rond is verdwenen!
 9. Brandstichter Rond!
 10. De wagen is toch weg!

Extra informatie

13. Zilveren Bliksem

Inhoudsoverzicht

Schepen met goud

 1. Een vreemde vermomming
 2. Verraderlijke pijlen
 3. Schepen met goud!
 4. Het brandende huis
 5. Een mond die niet spreken kan
 6. Opgesloten!

Zilveren Bliksem, het wonderpaard

 1. De Saracenen vallen aan
 2. Omsingeld!
 3. De wandelende struik
 4. Zilveren Bliksem, het wonderpaard
 5. De omsingeling doorbroken
 6. De gebonden drenkeling
 7. Zware strijd!

Jonkvrouw Saïda

 1. De gekantelde boot
 2. De ring
 3. De gebroken riem
 4. De macht van de ring
 5. En weer die ring!

De jonge tovenaar

 1. De Zweep, de koning van de bedelaars
 2. De jonge tovenaar
 3. En weer de Zweep!
 4. Daar is de jonge tovenaar weer!
 5. De stoppelbaard
 6. Het tweegevecht
 7. De nieuwe koning!
 8. Het geheim van de jonge tovenaar

Verwijzingen

Extra informatie

 • Omslag en illustraties: Karel VERSCHUERE
 • Het boek wordt opgedragen aan 'Loenhout, een der vele stille parels van de Kempen, het land mijner voorvaderen'.

14. Dalas, de reus

Uitgiftejaar: 1973
ISBN 90 02 12409 0

Inhoudsoverzicht

Tarco

 1. Een treurige stoet
 2. Let op, meester!
 3. Het laddertje
 4. Er is een haak aan het laddertje
 5. Daar is Jago!
 6. Een boodschap van Rond

Dalas tussen de vlammen

 1. De geheime gang
 2. Een ontdekking
 3. Op zoek
 4. Het einde van de onderaardse gang
 5. Een sterke arm van Sid
 6. Brand
 7. Sid Dalas, ijzeren kracht!
 8. Tegen de overmacht in!
 9. Als de nood het hoogst is...

De rode parel

 1. De dorstige gevangene
 2. Rond komt inderdaad wat te weten
 3. De uitgedroogde waterput
 4. Het verhaal van Bana
 5. Onderhandelingen
 6. Reus Dalas is daar ook nog
 7. Een onverwachte tussenkomst
 8. Het geheim
 9. De rode parel

Verwijzingen

 • Zilveren bliksem

Extra informatie

15. Op de brandstapel

Inhoudsoverzicht

De gekwetste duif

 1. Een verfrissend bad
 2. Sha lost het op
 3. De duif krijgt de vrijheid weer
 4. Een hinderlaag
 5. Vogels in de boot?
 6. Moesja! Moesja!

Lichtende paarden in de nacht

 1. Het wed in de stroom
 2. Nacht
 3. Lichtende paarden

De Rode Ridder op de brandstapel

 1. De man met de baard
 2. Weer een rijke buit?
 3. De Rode Ridder ruikt onraad
 4. Gevangen!
 5. De panterkerker
 6. De oude Piet Robaert
 7. Het verhaal van Rond
 8. De oude verrader...
 9. Een ontsnappingspoging
 10. De oude verrader verdwijnt
 11. Onverwachte hulp!
 12. Een valse baard!
 13. De laatste nacht van de Rode Ridder
 14. Op de brandstapel
 15. Wie is dat daarboven?
 16. Vliegende mensen!

Extra informatie

 • Omslag en illutstraties: Karel VERSCHUERE
 • Dit boek wordt opgedragen aan 'mijn jonge vrienden Emmanuel en Kristiaan Halsberghe, trouwe lezers van het eerste uur'.

16. Het blauwe vuur

Uitgiftejaar: 1962

Inhoudsoverzicht

De draagstoel

 1. Vlaggen op de stad!
 2. Ongerustheid
 3. Hulpgeschreeuw
 4. De geheimzinnige draagstoel
 5. De vogel is gaan vliegen

De man met de palmtak

 1. De gesluierde vrouw
 2. De man met de palmtak
 3. Sluit de poorten!

Schaduw bij nacht

 1. Een nachtelijke wandeling
 2. Hoe kom ik in de stad?
 3. Schaakmat!
 4. Wat kraakt daar zo?
 5. De reddende ezel
 6. In de kelder gevangen
 7. De kleine ridder
 8. Vaarwel, meester...

De ledige boot

 1. Een ontdekking
 2. Onenigheid onder de kruisvaarders
 3. Bohemund duikt opnieuw op

Het blauwe vuur

 1. Weg van de stad!
 2. Firrus wordt beschuldigd!
 3. Broedertwist
 4. Vlug wat, Rond!
 5. Waar is mijn meester?
 6. De ladder kraakt

Extra informatie

 • Omslag en illustraties: Karel VERSCHUERE
 • Dit boek wordt opgedragen aan 'mijn vriend P. Van Peel, ter herinnering aan de uitvinding van het Rode Ridderspel op het keienstrand tussen Nice en Cannes, augustus 1962'.

17. Prinses Saïda

Omslag en illustraties: Karel VERSCHUERE

Inhoudsoverzicht

Bemin uw vijanden

 1. De rode vlag
 2. Gevecht op het dak
 3. Waar blijven wij met de gevangenen?
 4. Reus Dalas lost het op
 5. Op de vlucht
 6. De draaiende kist

Nobe, de slangenbezweerder

 1. De blinde Bog
 2. Vindt Rond een spoor?
 3. De dikke Giacomi
 4. De kale man
 5. De dood van de slang
 6. Het paleis brandt

De verdwenen prinses

 1. Nobe wordt uitgeschakeld
 2. De man met het blauwe oog
 3. Het feestmaal in het paleis
 4. Daar zijn de danseressen
 5. De prinses wordt geschaakt

Saïda buiten gevaar

 1. Is Rond dronken?
 2. Onder de stad

Doorheen de vlammenzee

 1. Ridder Rond heeft weer honger
 2. Rond stelt iets voor
 3. De put
 4. Agi, de zwarte dienaar
 5. Agi verdwijnt spoorloos
 6. Doorheen de vlammenzee!
 7. Wie is Agi?

Verwijzingen

18. De edelmoedige

Omslag en illustraties: Karel VERSCHUERE

Inhoudsoverzicht

De dood van de sultan

 1. Turken ontvluchten de stad in de nacht
 2. Wie is uw meester?
 3. Sultan Aky-Shian
 4. De dood van sultan Aky-Shian
 5. De Rode Ridder houdt de eer van de kruisvaarders hoog

Gouden Slang

 1. Het avontuur van reus Sid
 2. Het geheim van Gouden Slang
 3. Het plan
 4. Laat de Rode Ridder zich omkopen?
 5. De Rode Ridder in actie

De geschrokken kameel

 1. De verlaten hoeve
 2. De trouwe hond
 3. Het teken van de Gouden Slang
 4. De Rode Ridder ontsnapt aan de dood
 5. Titchi, titchi...
 6. De geschrokken kameel

Een boodschap van prinses Saïda

 1. "Ik ben in gevaar!"
 2. De herder speelt gids
 3. De valkuil
 4. Reddende touwen
 5. De nis in de muur
 6. Ontsnapt
 7. De Rode Ridder weer achter slot en grendel
 8. Een klop op de deur
 9. Problemen voor Neibar en Soli
 10. De sleutel is verdwenen!
 11. De betoverde sleutel
 12. Rond zit op hete kolen
 13. Prinses Saïda!!
 14. Neibars geheim

 Extra informatie

 •  Dit boek wordt opgedragen aan 'al mijn trouwe lezers van het Xaveriuscollege Borgerhout, de school waar ik mijn eerste stappen heb gezet'.

 

19. De witte tijger

Omslag en illustraties: Karel VERSCHUERE

Inhoudsoverzicht

Een trouwe hond

 1. Onder puin begraven
 2. Wolf wordt gekwetst
 3. Het spoor verloren
 4. Wolf spaart zijn vijand
 5. Het rood stukje stof
 6. Een spookhond?
 7. Wolf raakt uitgeput!
 8. Waar bleef die trouwe Wolf?

De witte tijger

 1. Graan dat verdwijnt in de nacht
 2. Een maat voor niets
 3. De tweede nacht
 4. De dieven worden geschaduwd
 5. In het hol van de leeuw
 6. Is redding nog mogelijk?
 7. De witte tijger
 8. Het gevecht met de witte tijger
 9. De verdwenen tijger

Het paard zonder ruiter

 1. Een boodschap van prins Bohemund
 2. Het paard zonder ruiter
 3. Het leger van Kerboga
 4. Koen dringt het paleis binnen
 5. Koen krijgt het warm
 6. Een krijgslist van Rond
 7. Paniek in het paleis
 8. De reddende engel

Schepen in gevaar!

 1. Tekort aan voedsel
 2. De Rode Ridder ruikt onraad
 3. Een indringer?
 4. Rode vuurpijlen!

Extra informatie

 • Het boek is opgedragen aan 'al de vrienden die ik te Seefeld leerde kennen'.

20. De holle pijl

Uitgiftejaar: 1966
ISBN 90 02 10550 9
Omslag en illutstraties: Karel VERSCHUERE

Inhoudsoverzicht

De ivoren kameel

 1. Wolf ruikt onraad
 2. Een vreemde boodschap
 3. Onraad

Het geheimzinnige paleis

 1. Een onverwachte pijlenregen
 2. Naar de ruïne
 3. Het stukje rode stof
 4. Sorgo speelt voor gids
 5. Het verborgen paleis
 6. Spoorloos verdwenen
 7. Staar de Rode Ridder in de rij?
 8. Mislukt?
 9. De geboeide gevangene
 10. Op het spoor van de prinses!
 11. In de toren
 12. De ontsnapping uit de toren
 13. Sombere vooruitzichten
 14. De dood van Sid Bagama
 15. De kansen keren

De zinkende boot

 1. De weg terug
 2. Kapitein Rego, vriend of vijand?
 3. De zinkende boot
 4. Oog om oog...
 5. Angstige blikken
 6. Met de dood voor ogen
 7. Een helpende hand
 8. De weg terug

Verwijzingen:

22. De rode robijnen

Uitgiftejaar: 1966
Omslag en illustraties: Karel VERSCHUERE

Inhoudsoverzicht

De vreemdeling

 1. Een trouwe dienaar
 2. Een tocht vol gevaren
 3. Wie kreunt daar?
 4. Het verhaal van de gewonde

Die dappere Frederik

 1. De losprijs
 2. De maan van middernacht
 3. In het hol van de leeuw
 4. Op de zandvlakte
 5. De derde pijl

De dief

 1. Wie bezit die twee robijnen?
 2. Pilco doet geheimzinnig
 3. Een list van de kapelaan
 4. De valse robijnen
 5. Een meevaller
 6. Nachtelijke spoken

Een aanval in de rug!

 1. Ridder Rond ontdekt weer wat
 2. Onraad!
 3. Een aanval in de rug
 4. Driedubbele ezel!

De  buit

 1. Koen maakt een zak buit!
 2. Koen verdwijnt spoorloos
 3. Buiten gevaar
 4. Die vreselijke honger

Frederik in gevaar

 1. Het blauwe huis
 2. Rond trekt op jacht
 3. De verlaten kamer

De twee verdwenen robijnen

 1. De nachtelijke tocht
 2. Frederik slaat toe
 3. Waar bleef die scherpschutter?
 4. Een nieuwe vriend

Extra informatie

 • Het boek wordt opgedragen aan 'al mijn vrienden van de Martini-club te Brussel'.
 • Het boek werd geschreven te Schilde

23. De zilveren sleutel

Uitgiftejaar: 1966
Omslag en illutstraties: Karel VERSCHUERE

Inhoudsoverzicht

De man met de zilveren sleutel

 1. De brandstichter op heterdaad betrapt
 2. Kom maar op, kerels!
 3. Een ongelijke strijd
 4. De zilveren sleutel
 5. Vriend of vijand?
 6. Het onbewoonde paleis
 7. Bij verrassing
 8. Wat heeft de zilveren sleutel te verbergen?
 9. Verdwenen!
 10. Opgesloten!
 11. Op zoek naar een geheime gang
 12. Toch een uitweg?
 13. In de val
 14. Omsingeld
 15. Vrienden of vijanden?

Vrede?

 1. De boodschap van de vrede
 2. In het vijandelijke kamp

In het hol van de leeuw

 1. De Rode Ridder maakt zich kwaad
 2. De rode man
 3. Gelukt!
 4. De marteldood?
 5. Een edele vijand
 6. Een ruiter in zicht
 7. Hehiho! Ten aanval!
 8. De torenruïne
 9. Geen genade
 10. De belegering van de toren
 11. Zet en tegenzet
 12. Verdwaalt!
 13. Een vermetel plan
 14. De dodensprong!
 15. Waar is mijn zwaard?!

Verwijzingen

 • De Rode Ridder in de vuurgloed

Exra informatie

 • Het boek wordt opgedragen aan 'mijn eerste kleinzoon, Emmanuel Vermeiren'.
 • Het boek werd geschreven tijdens een reis naar Barcelona.

24. De dappere knaap

Uitgiftejaar: 1966
ISBN 90 02 10550 9
Omslag en illutstraties: Karel VERSCHUERE

Inhoudsoverzicht

Spoorloos verdwenen

 1. Een onvriendelijke bezoeker
 2. Worden de zwaarden gekruist?
 3. De verlaten kamer
 4. Sid Imaraz verdwijnt spoorloos
 5. Een moeilijk probleem
 6. Sid Imaraz moet sterven!
 7. Een veulen op het oorlogspad
 8. Brand!
 9. Het oude huis der melaatsen
 10. De boodschap

Koenraad ziet enkele sterretjes!

 1. De gekwetste hond
 2. Leeft Koenraad nog?
 3. Rond is in zijn nopjes!
 4. De vlucht van de knaap
 5. Koenraad ziet enkele sterretjes
 6. Het verhaal van de knaap
 7. Te laat!
 8. Selrik verdwijnt spoorloos

Een helm vol goudstukken

 1. Op zoek naar goud
 2. Selrik verdwijnt!
 3. Selrik doet een aanval op het venstertje!
 4. Een bezoek dat erg ongelegen komt
 5. Een kink in de kabel
 6. Stil, Koenraad, stil dan toch!
 7. De man in de boom
 8. Gefluit in de nacht
 9. Een rit door de nacht
 10. Daar is Koenraad!
 11. De maan staat in haar laatste kwartier
 12. De rovers, vrienden of vijanden

Verwijzingen

Extra informatie

 • "Dit boek is het verhaal van een dappere en moedige knaap, die als voorbeeld kan gesteld worden aan de vele koene rode ridderlezers uit Vlaanderen, waaraan we dan ook dit boek opdragen."
 • Het boek is geschreven tijdens een vakantie in Obertauern.

Pagina 1 van 3