Aaron is een afstammeling van de broer van Mozes, hij is een Israëliet, uit de streek afkomstig. Zijn bekommernis behelst het verdedigen van het Midden-Oosten tegen de dreiging van een sekte van Sumerische hogepriesters die hun heerschappij er willen vestigen.

Hij heeft de hulp van Gonzaga en zijn tempeliers nodig om samen strijd te leveren. Een vruchtbaar bondgenootschap zal later blijken. Meermaals redt Aaron vele levens, uiteindelijk is hij het ook die de Scythen die de aanval op de tempeliersburcht inzetten verslaat. Wanneer daarop Gog en Magog verschijnen, rekent hij met hen af, een vuurzee uit zijn staf doet het werk. Ook de Sumerische hogepriesters komen daar bij om. Deze machtige magiër verdwijnt met de noorderzon na afloop van de epische strijd!

206. Gog en Magog