Jonge kasteelheer; kon nog net vluchten toen zijn ouders door Mordor omgebracht werden. Hierbij nam hij de zegelring mee die nodig is om het bewind volledig te kunnen waarnemen. Hij verblijft in de herberg van de mooie Serena waar hij vergetelheid zoekt in de drank. Mordor heeft reeds verscheidene doders op hem afgestuurd. Onder impuls van Johan weet hij de drank af te zweren. Samen met Yrrim, de fluitspeler en Serena vermomt hij zich als kunstenmaker om op het feest van Mordor op te treden. Dankzij de Rode Ridder krijgt hij zijn rechtmatig bezit terug en kan hij in het huwelijk treden met Serena.

079. De banneling