Aylill nr 102 de maagdenburcht Een schone deerne, zoals men wel vaker tegenkomt in de verhalen van de Rode Ridder. Afkomstig uit het dorp dat aan de voet van de Maagdenburcht ligt. Samen met haar jongere zus Abigaïl biedt ze haar diensten aan het buitenaardse wezen Urmürmürr Urmürmürr geeft haar en haar zus de opdracht om hem van voedsel te voorzien. Dat voedsel is de levenskracht van jonge maagden. Om aan meisjes te geraken stelt hij hen de Ghüüls ter beschikking. De Ghüüls zijn de oorspronkelijke bewoners van de Maagdenburcht die door hem in gedrochten zijn veranderd. Hun opdracht bestaat er uit de meisjes te ontvoeren. Aylill wil echter haar eigen schrikbewind over de streek vestigen en hoopt met de hulp van Johan Urmürmürr te verslaan. Urmürmürr wordt verslagen, maar weet Aylill nog te straffen alvorens te sterven onder het zwaard van Johan. Aylill ondergaat hetzelfde lot als de meisjes die ze zelf tot bij haar meester bracht. Quotte van Ayill: "Je bent veel te loslippig Abigaïl ga naar je kamer" (snik, zusterliefde is toch mooi he)

102. De Maagdenburcht