Deze Vlaamse ridder neemt deel aan een toernooi en heeft zich een plaats in de finale verdient. Een jonge knaap die het wapenschild van de zilveren adelaar draagt,daagt hem echter uit voor een kamp. Deze kamp mag echter niet doorgaan van de heraut, waarna de wapenknechten van de knaap de kamp in diens plaats zullen voeren. Na verschillende charges wordt de kamp even stilgelegd om de wonden van de tegenstander van Berthold te verzorgen. Zijn tegenstander sterft later na in een volgende kamp tegen Erik van Ravensteen gevochten te hebben. Het blijkt de jonge knaap te zijn, die toch gevochten heeft. Met Erik en Johan gaat hij op zoek naar de wapenknechten. Onderweg komen ze een troubadour tegen die hen waarschuwt voor de wraak van de zilveren adelaar.

 

In feite lokt de troubadour hen dichter bij de drager van de zilveren adelaar. Het gezelschap raakt slaags met Magyaren en weet te ontkomen . Berthold wordt echter door Graaf von Sebald gevangen genomen, deze draagt eveneens het schild van de zilveren adelaar. Johan kan Berthold en Erik bevrijden, op de vlucht moeten ze stand houden tegen zowel de burchtbewoners als de plunderende Magyaren. Dit lukt hen, Berthold overleeft de strijd.