Leider van het Dievengilde. Wanneer hij verneemt dat Mirabel door Kessul betaald wordt om hem te doden, onderneemt hij actie, hij biedt Mirabel meer geld om Kessul te doden. Wanneer zijn rovers in het woud verslagen werden door Johan, geeft hij opdracht Johan te doden. Johan wordt uiteindelijk gevangengenomen, maar krijgt de kans om voor zijn leven te vechten. Johan wint de kamp om zijn leven en toont zijn tegenstander, Berrold, genade. Johan heeft het respect van de rovers gewonnen en mag vertrekken. Wanneer Johan gevangengenomen wordt door Mirabel, zijn het Yswolde en Berrold die hem komen redden, er dreigt nu een veldslag te ontstaan tussen soldeniers en rabauwen. Een felle brand voorkomt echter een slachting. Bjornoz krijgt dankzij bemiddeling van Johan de kans om met zijn rabauwen in dienst te treden van de plaatselijke bevolking. Op deze manier weet hij zijn bende te integreren in de maatschappij.

090. Het Dievengilde