Wanneer Johan en Lancelot Ierland betreden, betreden ze het land van koning Nuada. De weg wordt hen versperd door krijgers van koning nuada die tol eisen. Johan en Lancelot weigeren, waarna ze door een duel doorgang moeten afdwingen. Als tegenstander voor Johan wordt Burdoch gekozen, de oudste krijger. Johan verslaat hem en beschikt over zijn leven. Burdoch’s vader ; koning Nuada komt tussenbeide en stelt een regeling voor. Deze regeling houdt in dat Burdoch Lancelot en Johan vergezelt door het met menhirs bezaaide veld tot aan de grens van Kian’s koninkrijk. Op weg worden de 3 aangevallen door de reuzen Morna,Keelta en Dermot. Burdoch plant zijn speer in de flank van Morna, die gewond neerstort. Hierbij breekt Burdoch wel zijn arm. Het laat hen echter toe te ontsnappen. Wat later helpt Johan Burdoch weer in het zadel huiswaarts, dankbaar voor Burdoch’s hulp.

026. De kroon van Deirdre