De Rode Ridder had in geen slechtere omstandigheden kunnen kennismaken met Chimeirah, de koningin van de elfen uit de Holle Aarde.

Niet alleen werd haar rijk meegesleurd in een door Bahaal uitgelokte oorlog; op de koop toe werd Merlijn –die haar ter hulp schoot- vlak voor zijn aankomst door Demoniah aanvallen en levensgevaarlijk verwond.  Tijdens deze aanval verloor de oude tovenaar bovendien zijn toverstaf, waardoor de arme man zijn levenskracht uit hem voelt wegvloeien.

Gewapend met boog en magische bliksempijlen trekt de koningin er persoonlijk met Johan op uit om Merlijns staf te zoeken.  Onderweg legt Chimeirah het ontstaan van de oorlog uit:  het elfenvolk bezit het haast magische erts ‘Orikalchium’.  Bahaal heeft Gruwold, de trollenkoning, de volledige heerschappij over de Holle Aarde belooft in ruil voor dit mysterieuze erts.  De conversatie wordt abrupt verstoord door een groep verkenners van het aanstormende trollenleger.  Johan zal de bende op te houden, terwijl Chimeirah verder kan zoeken naar Merlijns staf.

Net wanneer ze het mytische wapen heeft gevonden, wordt ook zij laf in de rug aangevallen door Bahaals dienares.  Op het nippertje weer de elfenkoningin haar te ontwijken en met een welgemikte bliksempijl kan ze Demoniah van haar afhouden.  Samen met Johan vlucht ze terug naar het paleis.

Op aanraden van een even bij zinnen gekomen Merlijn besluiten Johan en Chimeirah om tijd te winnen.  Johan zal de Trollenkoning uitdagen tot een tweegevecht.  Intussen zal de elfenkoningin zich bij de laatste restanten van het Orikalchim opsluiten, voor het geval iemand voorbij de Rode Ridder moest geraken.

Tijdens het wachten krijgt ze onverwachts assistentie van Merlijn, die opmerkelijk snel aan de beterhand is en samen met de wijze tovenaar kan ze beletten dat Demoniah van het zeldzame erts afhouden.

Als dank voor de geboden hulp schenkt ze uiteindelijk het Orikalchim aan Merlijn die het zal gebruiken om de oorspronkelijke orikalchiummijn op te sporen en het mysterie van Atlantis zal proberen te doorgronden.

163. De Holle Aarde