De Graaf van Chirac is uit op het eeuwige leven en goud, veel goud! Wat is er dan handiger dan de steen der wijzen, waarmee alchemisten lood in goud kunnen veranderen. Een klein probleem, tot dusver heeft nog geen enkele alchemist deze truck kunnen toepassen. Dan maar de beste alchemist ter wereld ontvoeren, de blinde Magist Magiste uit Toledo. Ondanks alle dreigementen brengt Magist de Graaf geen stap verder. Integendeel, door toedoen van Johan en Indigo lijkt het hemelse plan van de Graaf gedoemd om te mislukken. De liters elixir zijn geenszins de steen der wijzen, maar Grieks vuur. In de ontploffing die in de werkplaats van Magist plaatsvindt laat de Graaf van Chirac het leven. Zijn ziel leeft verder in een ontbindend lichaam...

 Het vleesloze skelet van de graaf lag jaren in lag te smachten op verlossing.  Uiteindelijk vingen Doctor Faustus en zijn dienaar Joost het verhaal van Chirac op en bevrijdden de graaf uit zijn crypte.  De graaf stuitte echter opnieuw op de Rode Ridder en de Blauwe Heks.  Met een speciaal explosief zakje van de blinde alchemist vatte het geraamte vuur en viel brandend terug in zijn crypte.  In zijn val sleurde de graaf van Chirac nog Doctor Faustus met zich mee, waarna hij volledig opbrandde.