Headline

Slogan

Inlog formulier

Nieuwsbrieven

Blijf op de hoogte over De Rode Ridder! Selecteer hieronder de nieuwsitems waarvoor U zich wenst in te schrijven.

Baljuw uit 'De barbaar'

Hij handhaaft de orde met ijzeren hand. Wanneer Johan een gesprek met hem heeft naar aanleiding van de gebeurtenissen met de gevangene en de soldeniers, vraagt hij Johan om bij hem in dienst te treden. Zijn vrouw Zaïdah is daar echter ronduit op tegen. Zij heeft een enorme macht over haar man, ze gebruikt ook zijn zegel om zelf de orders uit te delen. De Baljuw wil zelf dat de wreedheden ophouden maar is niet bij machte zich te verzetten tegen de wil van Zaïdah. Hij sterft tijdens de instorting van de kerkergewelven, veroorzaakt door Zaïdah.

076. De Barbaar

Quote van de dag

Vreemdeling, uw taal is die van een eervol en moedig man!
Wij zullen niet voor u onderdoen in hoffelijkheid en zelf achteruit rijden!

 

Lancelot in Excalibur