Prinses van het Noorderland, dochter van Ronjar, koning van het Noorderland.
Tijdens een bootreis wordt haar schip overvallen door rovers die haar ontvoeren en naar hun leider, Kian brengen. Kian wil haar dwingen om hem te huwen. Ze weet echter te ontsnappen en duikt onder bij Golmar, een hereboer. Zij leeft er onder de naam Conor en is zogezegd doofstom. Kian beveelt Decca haar op te sporen en de vervloekte kroon op te zetten.
Decca vindt haar uiteindelijk dankzij het oog van Kian, na een hevige strijd worden Decca en haar Ierse strijders verslagen, Decca slaat op de vlucht maar geeft het niet op.
Deirdre vergezelt Johan naar Camelot om Arthur om hulp te verzoeken. Johan nam de kroon mee en geeft ze ter onderzoek aan Merlijn. Merlijn onderkent het gevaar dat de kroon vertegenwoordigt en werpt ze in de kasteelvijver. Decca bemerkt dit en duikt de kroon op. Die nacht overvalt ze Deirdre in haar slaap en zet haar de kroon op. Een wachter doodt Decca met een welgemikt pijlschot. Deirdre kan de kroon niet meer afzetten en lijdt helse pijnen. Kian treft Deirdre nu d.m.v. een beeld van haar dat hij allerlei folteringen doet ondergaan. De kroon zorgt ervoor dat al wat het beeld treft ook de prinses zelf treft. Deirdre is ten dode opgeschreven, tenzij iemand het beeld en de bezwering kan verbreken. Johan en Lancelot gaan op pad.
Johan en Lancelot slagen met glans en redden zo de prinses. De beide heren zijn niet ongevoelig gebleven voor de schoonheid van de prinses en dingen beiden naar haar hand.
Lancelot is net ietsje sneller klaar met zich om te kleden en geeft Johan het nakijken!

Wanneer Kerwon en Alkan, twee Ronde Tafelridders, een kostbare hoorn showen die ze op de kobolden in het Noorderland hebben buitgemaakt, valt Deindre plotseling flauw.  Ze herkent hem direct als de hoorn van haar vader, koning Ronjar. De hoorn kan alleen meer uit diens graf ontvreemd zijn, dus moet haar vader overleden zijn. Deirdre moet naar huis om hem op te volgen. Lancelot en Johan zullen haar begeleiden. In het Noorderland wordt het trio meteen bespied, via een list kan Johan een van de bespieders verschalken. Deze wordt echter door een pijl getroffen. De schutters worden wat later uitgeschakeld, en slaan op de vlucht. Het zijn verkenners van koning Harald. De getroffen man leeft echter nog, ze besluiten de man naar zijn dorp te brengen ter verzorging. De vrouw van de man verteld Deirdre hoe haar vader aan zijn einde kwam. Harald belegerde Ronjar’s hal, deze vluchtte met zijn schat. Onderweg werd hij overvallen door Kobolden. Ronjar vond de dood en nu wordt zijn graf bewaakt door horden Kobolden. Om haar heerschappij te legaliseren moet Deirdre de scepter van haar vader bemachtigen, een gevaarlijke opdracht. Johan en Lancelot die meer dan een boontje voor Deirdre hebben, bieden haar hun zwaard aan. Het trio gaat verder. Tijdens een moment van afwezigheid van Johan, benadert Lancelot Deirdre, hij polst naar haar gevoelens, maar Deirdre houdt de boot af. Bij Johan’s terugkeer voelt hij meteen de bedrukte sfeer. Het komt bijna tot een gevecht tussen Johan en Lancelot. Datzelfde ogenblik wordt Deirdre aangevallen door een beer. Met vereende krachten weten Johan en Lancelot de beer te doden, meteen beseffen ze hun dwaasheid en leggen ze het bij. De tocht gaat verder. Harald wordt aangevallen door de Kobolden, de tussenkomst van Johan en Lancelot redt hem het leven. Harald wordt gedwongen samen met Johan, Lancelot en Deirdre op te trekken naar het graf van Ronjar. Na een hevige strijd met de Kobolden bereikt de groep het graf. Harald valt de ridders aan, die stand houden; terwijl Deirdre in het graf op zoek gaat naar de scepter. Ze vindt hem, en verlaat het graf. Meteen vluchten ze naar een beschermende kring van stenen , die de vikingen niet durven betreden. Het ontbreekt hen wel aan water. Dorst laat zich snel voelen. Harald wil drank ruilen voor de scepter. Johan en Lancelot weigeren. Johan daagt Harald uit tot een duel. Na een heftige kamp, doodt Johan Harald. De andere vikings vallen weer aan, zodat Johan genoodzaakt is terug in de kring te vluchten. De vikingen halen ondertussen de schat naar buiten.
Die nacht besluit Johan om hulp te halen. Hij verlaat de kring en vlucht weg, achterna gezeten door de vikingen. Als bij mirakel kunnen de vikingen Johan echter niet bijhouden. Johan neemt een kijkje en bemerkt dat de vikingen dood op de grond liggen.
De schat was bewerkt met gif, zoals een Kobold hen voorspeld had.
Niets staat Deirdre nu nog in de weg om koningin van het Noorderland te worden.
Johan en Lancelot beseffen hun dwaasheid en verontschuldigen zich daarvoor. Wat Deirdre nu voor hen voelde… dat zullen we wellicht nooit weten.

026. De kroon van Deirdre
027. Het graf van Ronjar