Eén van de drie reuzen die de wegen naar het slot van Kian bewaken. Zij vallen Johan, Lancelot en Burdoch aan tijdens hun tocht. Morna wordt dodelijk verwond door Burdoch. Johan en Burdoch vluchten het wou in, Lancelot rijdt in de andere richting. Keelta en Dermot laten hun gevallen broer liggen en gaan achter Lancelot aan. Ze weten Lancelot te vangen. Johan treft de zieltogende Morna aan en wil hem helpen. Morna is zo onder de indruk van dit menslievende gebaar dat hij Johan wil helpen Lancelot te bevrijden. Op die manier ontstaat er een hevige strijdt, Morna neemt Keelta in een dodelijke greep vast, maar ook Johan laat zich niet onbetuigd, hij velt Dermot met zijn zwaard. Jammer genoeg bezwijkt Morna aan zijn verwondingen. De 3 reuzen zijn niet meer!

026. De kroon van Deirdre