De medegevangene aan wie Johan vastgekentend wordt. Eens was hij een bewaker en genoot hij aanzien. Omdat zijn zuster opstandig deed toen Bellart zich aan haar vergreep, viel hij in ongenade en verloor zijn positie, hij werd delver. Tevens helpt deze dappere kerel Johan met zijn ontsnapping om zo ook de dood van zijn zuster te wreken. Na het avontuur besluit Dixit de omgeving te gaan verkennen, op zoek naar avontuur.

207. De grot van de beer