Deze draak krijgt de schuld voor de verdwijningen rond Cambor. Johan en Orlis weten de draak te doden. Of dit monster nu werkelijk de schuldige is valt nog ernstig te betwijfelen.

039. Noodkreet uit Cambor