Dudek voerde een deel struikrovers uit het dievengilde aan om een karavaan te overvallen. Mirabel en Johan deden de rovers echter met zware verliezen terugtrekken. Dudek zelf wordt door Johan gevangengenomen en voor de schout geleid. Alvorens er een zitting gehouden kan worden wordt Dudek bevrijdt door een man in zwarte kapmantel. Hij moet nu echter verantwoording afleggen bij Bjornoz, leider van het dievengilde. Yswolde, de dochter van Bjornoz komt op de proppen met een plan om Johan in de val te lokken. Dudek zal daarbij het lokaas zijn. Dudek wordt razend en gaat de jonge vrouw te lijf, die hem echter handig uitschakelt. Hij ziet zich genoodzaakt te gehoorzamen maar zweert wraak. Dudek vertolkt zijn rol met glans en zorgt voor de gevangenneming van Johan. Later tracht hij Yswolde te wurgen, wat hem bijna lukt. Yswolde weet echter op het nippertje Dudek uit te schakelen. Dudek kan het niet meer navertellen.

090. Het Dievengilde