Deze acrobaat/fakir speelt dagelijks kat en muis met de dood. Steeds weer overleeft hij halsbrekende proeven. Omwille van zijn schijnbare onkwetsbaarheid zijn zowel de duistere machten als De Dood himself op hem uit. Johan raakt in dit conflict betrokken, nadat El Houdin zijn leven redde. Tezamen beleven ze hachelijke avonturen, achtervolgt door Demoniah en haar bende, belaagd door Hurrie Burrie, de grootvizier en alchimist van Sidi Mardoek. Hurrie Burrie tracht de geheimen van het boek Necronomicon te doorgronden om zo El Houdin te vernietigen. Vreemd genoeg vermag zelfs Necronomicon niets tegen de overlevingskracht van El Houdin, die zich dan ook bekendmaakt als tegenpool van De Dood, brenger van het leven!

128. De Boeienkoning