Erwin is de aanstaande verloofde van Veerle, dochter van de graaf Reyhorst. Pinak de nar zet Johan en Erwin tegen elkaar op. Een paardenren moet aanduiden wie van hen beide de beste ruiter is. Tijdens deze ren valt Erwins paard plots dood neer. Pinak beschuldigt Johan en Erwin vindt een flesje met gif op Johan’s kamer. Johan pikt de beschuldigingen niet en verdedigt zijn eer tijdens een tweekamp. Erwin is na een heftig gevecht aan de genade van Johan overgeleverd. Plots schreeuwt Hermine, Veerles zus dat de kamp gestopt moet worden, ze geeft toe dat zij de oorzaak is van alle ellende.

Nadat Pinak haar hierom trachtte te vermoorden vergeven alle kasteelbewoners Hermine. Tijdens het verlovingsfeest wordt Veerle betoverd door Verdal. Erwin, Johan en andere ruiters zetten de achtervolging op de tovenaar in, maar Baloch verspert hen de weg. Wanneer Verdal opduikt zegt hij dat enkel een zilveren hoorn met magische drank Veerle kan redden. Erwin is echter gewond en de mannen zijn genoodzaakt naar de burcht terug te keren. Later proberen Johan en Erwin het opnieuw , ditmaal met meer succes, Erwin bemachtigt de hoorn en Johan doodt verdal na een gevecht. Baloch verspert hen echter wederom de weg. Johan leidt Baloch af en Erwin vlucht. Johan blijft na het gevecht met Baloch verdoofd liggen, Baloch gaat achter Erwin aan en haalt deze net voor de burcht weer in. Net wanneer Baloch Erwin dreigt te doden kalmeren de geluiden uit Elsjes Schalmei de reus. Veerle is gered, de verloving kan doorgaan.