Erwin is de zoon van Rosana’s broer. Hij zou dus de rechtmatige erfgenaam van de Elfenburcht zijn. Na de dood van zijn vader greep Rosana echter de macht. Een soldaat bracht de jongen naar Jensen, en vroeg hem het kind op te voeden. Jensen vervulde zijn plicht. Erwin doolde door het woud als een volleerd jager. Door de omwonenden werd hij de Schim genoemd. Op een dag redt hij Johan het leven door een everzwijn te doden. Wanneer Rosana dit te weten komt volgt er een ware hetze. Jensen wordt ontvoerd, maar bevrijd door Erwin. Uiteindelijk lijken Erwin en Jensen het pleit verloren te hebben. Dat is echter buiten Kate en Johan gerekend die tijdig optreden om erger te voorkomen. Na Rosana’s dood, besluit Johan Erwin mee te nemen naar Camelot om hem een opleiding tot ridder te laten volgen.

037. De wilde jacht