De fee van het licht. De grote liefde van Johan, nadat deze haar redde van het monster Gorgontar. Ze is de tegenpool van Bahaal, de prins der duisternis, met wie ze een eeuwigdurende oorlog voert. Om haar macht op aarde te kunnen doen gelden rekent ze op de hulp van haar Johan. Andersom werkt het echter ook, wanneer Johan in het nauw gedreven wordt door Bahaal of een van zijn discipelen, dan staat Galaxa klaar om Johan te helpen. Haar verschijning is echter steeds van korte duur. Een prijs die galaxa betaalde om Johan's leven te kunnen redden.

Een uitgebreide beschrijving volgt later.