Gawan is een vrij ridder en een echte vechtjas. Koning Arthur organiseert een steekspel waaraan Gawan deelneemt. Gawan laat zich niet onbetuigd, hij verslaat tegenstander na tegenstander. Voor Guinevere is het duidelijk, Gawan tracht de mooie jonkvrouwe Elaine te imponeren. Wanneer Gawan de rondetafelridders dwazen noemt, daagt Lancelot hem uit tot een tweekamp. De inzet zal de sluier van Elaine zijn. Gawan verslaat Lancelot maar gedraagt zich bijzonder onsportief. Dit is Elaine niet ontgaan, ze weigert haar sluier aan Gawan te geven en heeft blijkbaar meer aandacht voor Lancelot. Gawan botst tegen een muur, Elaine schenkt hem geen aandacht. Hugon de hofnar bemerkt dit en geeft Gawan raad. Hij moet contact zoeken met Moïra, de heks. Die avond gaat Gawan bij Moïra ten rade. Zij vertelt hem over een vloek met een zwarte roos. Voor de oplossing van het probleem zal Gawan echter heel zijn fortuin moeten afgeven. Uiteindelijk zwicht Gawan. Moïra vertelt Gawan dat Elaine vervloekt is door een tovenaar met een zwarte roos, zij kan geen geluk vinden in een man. Om de vloek op te heffen moet Gawan de zwarte roos tot bij vrouwe Elaine brengen. Deze roos werd verborgen in een hunnebed, nabij de grote bergpas. Nadat Gawan bij Merlijn ten rade ging omtrent de oprechtheid van Moïra gaat hij op pad. Aan de bergpas ontmoet hij Johan, die er patrouilleert. Johan verbiedt hem de bergpas te betreden, waarna de 2 ridders slaags geraken. Wanneer Johan zijn zadelriem vastmaakt, gaat Gawan er vandoor. Wat verder wordt hij echter overvallen door de Hunnen, die hun woord niet hielden om Brittannië te verlaten. Johan komt Gawan ter hulp, na een hevig gevecht zijn beide mannen gevangen genomen en worden ze voor de leider “Khan” van de Hunnen gebracht. Ze zullen als gevangenen arbeid verrichten, ze zullen mee bouwen aan de vesting van de Hunnen, die ze in staat zal stellen Koning Arthur te verslaan. Het duurt niet lang alvorens Johan en Gawan weten te ontsnappen. Aan elkaar vastgeketend vluchten ze het gebergte in. Johan wil de Koning waarschuwen, terwijl Gawan naarstig naar de zwarte roos op zoek wil gaan. Beide meningen zijn onverzoenbaar. De gemeenschappelijke vijand, de Hunnen komen echter steeds dichterbij. Genoodzaakt samen te werken trachten Johan en Gawan een karavaan te bereiken. Via een list schakelt Gawan Johan uit, nadat de vluchtende dorpelingen de 2 ridders bevrijd hebben, zet Gawan zijn tocht verder. Wanneer johan uit zijn verdoving ontwaakt trekt hij verder, wanneer hij een jonge vrouw ziet, die aangevallen wordt door Hunnen, komt hij tussenbeide, hij zorgt ervoor dat de vrouw kan ontkomen, maar wordt zelf gevangen genomen door de Hunnen. Hij raakt daarbij ernstig gewond. Nog steeds achterna gezeten door visioenen omtrent de zwarte roos, zet Gawan zijn zoektocht vruchteloos verder. Op zijn zoektocht komt hij een verlaten dorp tegen, de inwoners werden beestachtig afgeslacht door de Hunnen. Gawan’s ogen gaan open, hij krijgt wroeging en gaat op zoek naar Johan. Na een verbeten strijd weet hij Johan te bevrijden en vraagt hem om vergiffenis. Beiden zetten koers richting Camelot. Onderweg verleent een herder hun onderdak en drinkwater, het beekje dat voor de herder zijn hut loopt is erg giftig omwille van zware metalen ertsen die hogerop in de bergen in het water terechtkomen. Dit zet johan op het idee de beek om te leiden tot de rivier die de Hunnen van drinkwater voorziet. Gawan begint aan de klus. Na flink wat werk slaagt de opzet, de Hunnen zijn zo bang dat de Khan genoodzaakt is op te krassen. Aangekomen in Camelot zijn Johan en Gawan de helden van de dag, Gawan is een ander ridder geworden, Elaine is niet meer van hem af te slaan. Merlijn blijkt meer af te weten van de zwarte roos, hij liet Hugon en Moïra een opdracht voor hem uitvoeren…

036. De zwarte roos
152. Lyonesse
153. De toverstaf
155. Montsalvat (melding)