Groot-Konstabel van de roemruchte tempeliersorde. Reeds lang een bekende en vriend van Johan. Samen versloegen ze hun vijanden reeds in album 150 Klingsor. Gonzaga nodigde Johan uit om hulp te bieden in de strijd tegen de Sumerische hogepriesters, die de legendarische Gog en Magog uit de vergetelheid willen wekken om de wereld te teisteren. De tempeliersorde staat klaar om in te grijpen, de dreiging is echter niet min. Met Johan in zijn gelederen voelt hij zich echter al een stuk zelfzekerder. Hij brengt Johan ook in contact met Liubah, een Egyptische schone die door de tempeliers gered werd van een roversbende. Over Gonzaga’s moed valt niet te twijfelen, de orde van de tempeliers is hem heilig, hij is dan ook een zeer toegewijd tempelier met een aanzienlijke status binnen de orde zelf. Hij zit er niet om verlegen zelf actie te ondernemen, Johan is dan de geknipte man om hen aan te vullen. In de strijd tegen Gog en Magog neemt Gonzaga de leiding over de eenheden van de tempelierorde. Deze bespreking wordt later aangevuld met de gebeurtenissen uit de nrs 149 en 150.

149. De groene steen
150. Klingsor
206. Gog en Magog