Greetje is de dochter van de heer van kronberg. Johan redt haar uit de brand in de Tolnaershoeve. Tijdens een wandeling in de stad wordt ze aangesproken door een bedelaar. Manders verjaagt de bedelaar echter. Nieuwsgierig als ze is zoekt ze echter later terug contact met de bedelaar. Bij deze poging wordt ze ingesloten door een bende rabauwen. De bedelaar neemt het voor haar op, maar Johan’s hulp is nodig om de boeven te verjagen. Greetje verzoekt Johan om geheimhouding.

Later bemerkt johan de bedelaar in de stallen, hij gaat op zoek, maar de bedelaar weet te ontkomen. Gezien Greetje’s kamer vlak boven de stallen is gaat Johan er een kijkje nemen. Greetje beweert niets gezien te hebben, maar houdt een klein houten kistje achter haar rug verborgen. Wanneer haar tas gestolen wordt, zoekt ze Klaus de rabauwenleider op en verzoekt hem de tas terug te geven. Klaus is benieuwd naar de reden waarom de tas zo belangrijk is en wil Greetje ondervragen. Met de hulp van Johan weet ze te ontsnappen. Vlak voor de poort van het slot ontmoet ze de vuurgeest, die haar ontvoerd. Bij het onderzoeken van haar kamer wordt het kistje teruggevonden en geopend. Het volledige levensverhaal van de vuurgeest zit daarin. de vuurgeest is niemand minder dan Kerstian, de alchimist, tevens de echte vadervan Greetje. Hij leeft nu als de bedelaar Molter onder de mensen. Hij wordt echter gedood door Klaus.

013. De vuurgeest