Deze wijze heelmeester redt Garthon ternauwernood het leven, wanneer diens wonden na een roekeloze strijd weer opengaan. Alle eer voor deze man, die maar met moeite vat krijgt op zijn meester!

099. De gijzelaars