Hermine is de jaloerse zus van Veerle en dochter van graaf Reynhorst. Haar afgunst drijft haar tot bij de nar Pinak, die haar in contact brengt met Verdal de tovenaar. Verdal wil hulp verlenen in ruil voor intrek in Reynhorst. Wanneer haar daden tot doden dreigen te leiden krijgt ze wroeging. Pinak vreest echter dat Hermine hem zal verraden en hij gooit een kandelaar tegen haar achterhoofd. Wanneer hij haar de genadeslag wil geven wordt hij ontdekt en vlucht weg. Veerle, Erwin, Johan en de graaf Reynhorst vergeven haar zonden. Hermine wordt naar de kust overgebracht om er van haar zware verwondingen te herstellen.