Sinds zijn 15 de de Hertog van Brabant, berucht om zijn krijgshaftigheid en zijn strijdvaardige karakter. Hij komt met de edelen uit de streek overleggen wat de plannen zijn voor de nakende veldslag, die over de toekomst en de uitbreiding van het Hertogdom zal beslissen.
Een uitgebreider profiel volgt later.