Herzel was de vrouw van de heer van Cambor, die in opdracht van de koning naar het Noorden trok om er tegen de barbaarse horden te strijden. Tijdens deze opdracht vergaarde hij enorme rijkdommen met plundertochten. Deze schat werd in een toren verstopt, beschermd met een ingenieus beveiligingssysteem van giftige dampen. Herzel keerde na de dood van haar man terug naar Cambor om daar met haar zoons te regeren. Al snel willen ze de schat bemachtigen, er worden dorpsbewoners ontvoerd om onder gevaarlijke omstandigheden de toren te ontmantelen. Een monster dat in het moeras woont, wordt verantwoordelijk gesteld voor de verdwijningen. Dat is echter buiten Johan gerekend, die meteen wantrouwig wordt. Terwijl haar ene zoon Horlis aan haar zijde blijft om verdachtmakingen neer te sabelen zet haar andere zoon Goran de duivelse praktijken verder. Dromed, een huurling zet Johan op het juiste spoor, hij duidt de toren aan als plaats des onheils. De pijl waarmee Dromed gedood werd leidt Johan terug naar Cambor, waar Orlis dodelijk gewond in bed ligt. Soldeniers wijzen de uitgang aan. Later ontdekt Johan de waarheid in de toren zelf, Goran weet Johan gevangen te nemen, Herzel komt net op tijd tussenbeide om Goran te stoppen, Goran sterft tijdens deze schermutseling. Herzel heeft berouw, ze is nu haar beide zonen kwijt, Orlis overleed eerder aan zijn verwondingen.

039. Noodkreet uit Cambor