Deze zwarte magiër betrok de stad Offir enkele jaren geleden. Hij ontpopte zich als een wonderdokter. Hij verrichte enkele mirakels en verwierf meteen aanzien. Tot er steeds meer en meer mensen niet meer terugkeerden van hun bezoek aan de magiër. Wanneer hij op een nacht een toren bouwde in de stad was de maat voor Khan Kevin vol, hij liet de tovenaar arresteren en verbande hem uit de stad. Isombol zwoer wraak en trok zich terug in de bergen, waar de Bergduivels huisden. Hij bracht er de zielen van zijn slachtoffers in de lichamen van de Bergduivels in, zodat hij over een grote schare strijders beschikte. In dienst van Bahaal zal hij met zijn Bergduivels trachten Offir te veroveren. Hij tracht Johan te overhalen zijn leger aan te voeren, maar deze wordt reeds door zijn vrienden gered, alvorens hij kan toegeven. Merlijn zorgt ervoor dat Isombols plan faalt. De tovenaar moet zich verantwoorden bij zijn meester, Bahaal. Deze is niet mals en rekent af met de onfortuinlijke magiër!

100. De vervloekte stad