Headline

Slogan

Inlog formulier

Nieuwsbrieven

Blijf op de hoogte over De Rode Ridder! Selecteer hieronder de nieuwsitems waarvoor U zich wenst in te schrijven.

Jayavar

Jayavar is hoofd van de paleiswacht en vanaf het begin zeer wantrouwig t.o.v. de rode ridder. Hij beschuldigt johan ervan een spion te zijn. Johan slaat op de vlucht maar komt Jayavar later bij de koning tegen. Jayavar beschimpt Johan als lafaard , waarop Johan hem uitdaagt tot een duel en makkelijk verslaat. Jayavar kan deze nederlaag niet verkroppen en tracht via de tovenaar Narisara de koning te overhalen Johan aan te houden en terecht te stellen. Narisara weigert en na een kort gevecht wordt Jayavar gevangen genomen.

Tijdens zijn gevangenschap komt hij de plannen van de Thai te weten. Hij kan ontsnappen en vooralsnog de koning te waarschuwen. Te laat echter want de Thai beginnen onmiddellijk daarop met hun offensief. In een gevecht met Johan wordt hij gedood.

Quote van de dag

Neem mijn plaats in, Johan!
Draag mijn harnas, niemand zal het verschil merken!

 

Robrecht van Bethune in 'De Leeuw van Vlaanderen'