Dochter van Jacques en Isabella D’Arc. Als klein meisje krijgt zij visioenen van de aartsengel Michaël, die haar een toekomst voorspelt waarbij zij de Engelsen uit Frankrijk verdrijft. Johan verschijnt haar meermaals als aartsengel en geeft haar de benodigde aanwijzingen in opdracht van Merlijn. Wanneer zij geëscorteerd wordt naar Chinon, ontvoeren de Bourgondiërs haar. Johan weet haar echter te bevrijden en de weg naar Chinon ligt vooralsnog open. Hier wordt ze door een college van nonnen en godsdienstkenners gekeurd op haar maagdelijkheid. De ultieme test is het aanwijzen van de Dauphin, die ze nooit eerder zag behalve in een visioen. Ook deze test is geslaagd en meteen verovert ze het respect van de Dauphin, die eindelijk terug een lichtpunt ziet in de strijd tegen de Engelsen. Jeanne wordt bevelhebber van het leger, en daar hoort een prachtig zwaard bij, niets minder dan het zwaard van Karel martel, dat 700 jaar eerder garant stond voor de nederlaag van de Saracenen. De ene overwinning volgt de andere op. Bij de belegering van Parijs vuurt een van haar eigen mannen met een kruisboog op haar. Gelukkig blijft het bij een beenwonde, de verrader wordt aangehouden en ondervraagd door de Rais. Het beleg van Parijs wordt opgeheven, hoewel de troepen haar nog steeds blindelings volgen taant haar populariteit bij de koning, die gemanipuleerd wordt door diverse intriganten aan het hof. Wanneer Jeanne D’Arc in het nauw gedreven wordt te Compiegne weigert monsieur de Flavy ,in opdracht van de Rais, hulp te bieden. Jeanne wordt gevangen genomen door de Bourgondiërs. Het zijn de Engelsen die haar vrijkopen en berechten. Op een avond treft Johan de Rais aan, die blijkbaar de maagd bevrijd heeft. Wanneer Engelse soldeniers hem aanvallen snellen hij en Merlijn hem ter hulp. Het pleit is snel beslecht. De Rais buigt zich over de maagd en wil haar laten drinken van de judasgraal. Johan kan dit voorkomen. Terwijl de Engelsen een dubbelgangster op de brandstapel willen zetten kunnen Merlijn noch Johan er haar van overtuigen haar plaats op de brandstapel niet in te nemen. Zo sterft Jeanne D’Arc op 30 mei 1431te Rouen op de brandstapel.

210. Het zwaard van de maagd
211. Het vuur en de maagd