Na de dood van Gareth gaf de koningin van Sjeba te kennen dat ze Johan wou aanstellen als legeraanvoerder. Voor soldaat Joab was Johans aanwezigheid dus een sterke hindernis voor diens eigen carrièreplannen. Eerst stookt hij zijn makkers op om gezamenlijk de ridder te lijf te gaan. Wanneer de koningin haar manschappen echter tot de orde roept, doet hij een laatste, doch lafhartige poging om zich van zijn rivaal te ontdoen en besluipt Johan langs achteren. Slechts een allerlaatste ingrijpen van de koningin, die daarvoor zelfs de krachten uit haar Gouden Masker moet aanwenden, redt Johan het leven. Joab daarentegen overleeft de vernietigende stralende ogen van het Masker niet…

160. Het gouden masker