echtgenote van Gedeon, een vermaard ontdekkingsreiziger. Ze gaat op zoek naar haar man die sinds enkele maanden verdwenen is. Hiervoor roept ze de hulp in van de Rode Ridder. Ze beantwoordt, net als vele vrouwen in de Rode Ridder verhalen, niet aan het typisch beeld van de middeleeuwse vrouw. Haar ondernemingszin is hiervoor zeer illustratief. Bovendien heeft ze een zeer sterk karakter. Jocelyn houdt de Rode Ridder namelijk tot het uiterste aan zijn belofte om haar te helpen als ze willen ontsnappen uit het dorp van de menseneters. Ondanks het feit dat Gedeon haar niet herkend heeft, wil ze toch proberen om hem tot rede te brengen en mee te vluchten. Ook een mooi staaltje van liefde tot het uiterste. Op het einde hanteert ze ook een speer om de menseneters van het schip af te houden. Kortom, een sterke en knappe vrouw.

110. De Kraken