Zij zwoeren trouw aan hun keizer Basilius. Hun eed verplicht hun Johan te dienen zonder vragen te stellen. De geheimzinnigheid van hun missie maakt de manschappen echter ongerust. De kapitein uit deze ongerustheid aan Johan. Johan weet echter beroep te doen op de professionaliteit van de paleiswacht. Wanneer wat later de strijd losbarst tegen de Harpijen is alle onrust verdwenen. Ten gevolge van deze strijd vergaat het schip van Johan en de medeopvarenden, slechts een handvol soldaten overleeft. Uiteindelijk loopt het dramatisch af voor de paleiswacht, Poseidon vernietigt de overlevenden. Enkel Johan overleeft dit inferno dankzij het zegel van Isjtar.

124. Necronomicon