De aangenomen dochter van de sekteleider Thoran. Haar echte ouders waren in werkelijkheid de eerste slachtoffers van Thoran en zijn sekte. Karin wordt gered door Johan van een woeste beer, en uit dank neemt zij hem tot slaaf om hem te redden van de dood op de offertafel. Als de geliefde van Gildor de houthakker brengt ze Johan ongewild in gevaar, door de jaloezie van haar geliefde. Ontsnapt samen met Johan, en vertrekt met Gildor naar andere streken om daar samen een bestaan op te bouwen.