Kerwon is een ronde tafelridder, die samen met zijn strijdmakker en ronde tafelridder Alkan in het Noorderland een opdracht uitoefent voor koning Arthur. Ze zijn op terugtocht en bereiken hun schip, dat voor anker ligt in een fjord. Het schip wordt aangevallen door Kobolden. De ridders vallen de kobolden aan en jagen ze op de vlucht. Ze bemachtigen een prachtige drinkhoorn. Te Camelot tonen ze de prachtige hoorn aan koning Arthur en zijn gevolg. Prinses deirdre ziet de hoorn en valt flauw. Het is de hoorn van koning Ronjar, haar vader. Het feit dat de hoorn in bezit was van de Kobolden bewijst dat haar vader dood is.

027. Het graf van Ronjar