Kogorka is de broer van Kalidiah, koningin van hun stad. Zij zijn de laatste overlevende van Atlantis. Kogorka is een groot geleerde, hij ontvoerde mensen van schepen die voorbijvoeren en voerde experimenten op hun uit. Dit resulteert in een leger van monsters die met een menselijk brein functioneren. Kogorka is afhankelijk van de grondstoffen die o.a. de zeeduivel voor hem aan de kust gaat halen. Met Solita in zijn macht kan hij Johan dwingen zijn zijde te kiezen en zijn leger aan te voeren, zodat plundertochten in het binnenland ondernomen kunnen worden. Johan lijkt in te stemmen maar wacht zijn kans af. Hij grijpt zijn kans uiteindelijk en in plaats van hen uit te leveren dwingt hij Kalidiah en Kogorka terug te keren naar hun onderzeese stad om deze te vernietigen. Een laatste poging het tij te doen keren resulteert in de vernietiging van hun stad. Kogorka en Kalidiah zijn nu gedoemd om onderdees verder te leven.

086. De Duivelszee