Liubah is een knappe Egyptische prinses die door de tempeliersorde uit de handen van een roversbende bevrijd werd. Zij beschikt over een wonderbaarlijk talent. Liubah kan de toekomst vorspellen aan de hand van een vloeistofoppervlak. Bij die voorspelling heeft ze ook haar eigen dood gezien. Wanneer Gog en Magog opduiken, voelt zij dit aan, alsook de bedreigingen van de Sumerische hogepriesters. Angstig om de voltrekking van haar lot wordt ze kwetsbaar. Dit ontgaat Aaron, de geheimzinnige magiër niet, hij biedt haar aan om haar helderziendheid weg te nemen, zodat haar lot weer open ligt. Wanneer de Scythen, Gog, Magog en de hogepriesters verslagen zijn, keert ze met Johan terug naar de bewoonde wereld om er een nieuw leven op te bouwen.

206. Gog en Magog