Voormalig rentmeester en moordenaar van Aralds ouders; hij belast de Rode Ridder met de taak om Arald uit de weg te ruimen; staat onder invloed van Sirtis, zijn gezellin, bij het nemen van al zijn belangrijke beslissingen; redt het leven van Arald en Yrrim door zich voor de zwaarden van Ebert en Hiram te gooien, zijn laatste kans om iets goed te maken voor Arald; kan Arald nog net vergiffenis vragen alvorens de geest te geven.

079. De banneling