Leider van de gezellen van Nimrod, een select groepje jagers die het zeldzaamste en gevaarlijkste wild ter wereld opzoeken om er op te jagen. Mortolk is uit op de Mellivora’s, een diersoort die afgeschermd van de buitenwereld leeft in een verborgen vallei, op een tropisch eiland. Op dit eiland woont graaf Zofar, vroeger lid van de gezellen en nu beschermer van dieren. Mortolk maakt eerst jacht op Madalyn, zodat hij haar als gijzelaarster kan gebruiken. Johan en Zofar weten haar echter te bevrijden. Mortolk keert terug ditmaal met al zijn jagers. Zofar weet de bende op een afstand te houden en velen onder hen uit te schakelen. Uiteindelijk moet hij echter het onderspit delven. Johan komt te laat om de vindingrijke Mortolk tegen te houden, ook hij wordt de gevangene van Mortolk. Wanneer Mortolk de verborgen vallei wil betreden om een dier te schieten, stopt Madalyn hem. Hij kan ontkomen en haast zich terug naar zijn schip. Dit schip werd ondertussen ingenomen door kapitein Zartos en zijn manschappen. Mortolk deed kapitein Zartos’s Albatros vergaan! Zartos neemt Mortolk gevangen en zal hem uitleveren aan de desbetreffende autoriteiten.

103. De Gezellen van Nimrod