Murphy volgt Hogarth op als leider van de Hooglanders na diens dood. Hij wil gerechtigheid laten geschieden. Alle sporen leiden naar Johan, dus dat wordt zijn eerste doel. Johan weet echter te ontkomen, en het komt tot een achtervolging. Na een schermutseling met Johan en de tussenkomst van Merlijn luistert een Hooglander een gesprek tussen Johan en Merlijn af. Merlijn spreekt over een spiegel die in het vertrek van de moord hing. Gwendolijn de waarzegster kan die spiegel zijn verhaal doen vertellen. Murphy besluit op die manier de ware schuldige te achterhalen. Wanneer Gwendolijn de spiegel doet spreken luisteren de Hooglanders mee, ze begrijpen het verhaal echter verkeerd, waardoor ze spoorslags richting kust rijden om er met Guinevere af te rekenen, volgens hen de dader. Murphy wil de koningin doden, maar wordt dat verhindert door Johan en Merlijn. Het is uiteindelijk Gwendolijn die de spiegel zijn verhaal nogmaals laat doen. Murphy verontschuldigt zich daarop en trekt terug naar het noorden.

103. De Gezellen van Nimrod