Plichtsgetrouw tracht zij de vrouwelijke Jarnaï te leiden en te beschermen. Ze kan hiervoor beschikken over een schare sterke Amazones. De komst van Johan en zijn intentie om Medusa te bestrijden opent perspectieven, kansen die Naomi met beide handen wil vastpakken. Samen met Johan, Sigrid en Yakki trekt zij er mee op uit om voorgoed een einde aan de terreur van Medusa te brengen. Wanneer onderweg een aanval van Jarnaï krijgers afgeslagen kan worden blijft Naomi achter om de gevangenen te bewaken. Wanneer de Jarnaï krijgers terug tot hun zinnen komen snelt ze samen met hen Johan en de anderen ter hulp.

125. Medusa